รถน้ำดื่มน้ำใช้เคลื่อนที่

รถน้ำดื่มและน้ำใช้แบบเคลื่อนที่ ติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์


รถน้ำดื่มและน้ำใช้แบบเคลื่อนที่ ติดตั้งในรถตู้ 4 ล้อ


รถน้ำดื่มและน้ำใช้แบบเคลื่อนที่ ติดตั้งในรถบรรทุก 6 ล้อ


รถน้ำดื่มและน้ำใช้แบบเคลื่อนที่ ติดตั้งในรถบรรทุก 6 ล้อ