ถังกรองไส้เซรามิค ถังกรองผ้า ถังกรองไส้ใยสังเคราะห์

ถังกรองไส้เซรามิค

ถังกรองไส้เซรามิค


ถังกรองผ้า

ถังกรองผ้า แบบมีงวง


ถังกรองผ้า แบบไม่มีงวงถังกรองผ้า ชนิด 4 ถุงกรอง ใน 1ถัง


ถังกรองไส้ใยสังเคราะห์

ถังกรองไส้ใยสังเคราะห์